Grant Green – Am I Blue

Grant Green – guitar
Joe Henderson – tenor saxophone
Johnny Coles – trumpet
John Patton – organ
Ben Dixon – drums